www.archive-se-2012.com » SE » 3 » 3DO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 310 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Designföretag | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: Designföretag.. Add comments.. Jan.. 10.. 2010.. Vad gör designföretag?.. Fristående företag eller nätverk med gemensamt varumärke, som levererar designkompetenser till producerande företag.. I ett designföretag kan även ingå andra kompetenser än designer för att komplettera eller förstärka designerns insats.. Det finns många ord som har med.. produktutveckling.. mekanisk konstruktion.. och.. design.. att göra.. Denna artikel ingår i vår ordlista över vanligt förekommande ord  ...   Possibly Related Posts:.. Mercedes-Benz AMG Fixturen.. A1or på bordet, golvet väggarna.. Vinnova, Forska Väx.. Form och design.. Dela med dig!.. design.. designkompetenser.. konstruktion.. varumärke.. Leave a Reply.. Cancel reply.. Name.. (required).. E-mail.. URI.. Your Comment.. You may use these.. HTML.. tags and attributes:.. a href= title= abbr title= acronym title= b blockquote cite= cite code del datetime= em i q cite= strike strong.. Designer..

  Original link path: /nyheter/designforetag/
  Open archive

 • Title: Bmw Gina | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: Innovatörer inom industridesign produktutveckling.. No Responses.. Dec.. 01.. Har du någongång frågat dig själv vad det är som har gjort att Apple har tagit ca.. 23% av den svenska marknaden med sin iPhone? Eller vad som gör att BMW och Audi håller sig på toppen av den konkurrenskraftiga bilindustrin?.. Svaren är kvalité, design och användarvänlighet.. Läste faktiskt just en rapport som behandlar just detta aktuella ämne.. Vi påverkas otroligt mycket av  ...   Everyday Things av Don Norman och The Laws of Simplicity (Simplicity: Design, Technology, Business, Life) av John Maeda för er som är intresserade av metoder, analyser och psykologin bakom industridesign inom produktutveckling.. Slutligen vill jag bjuda på en dos inspiration för er som gillar att tänka utanför ramarna, filmen nedan handlar om BMW Gina.. BMW GINA Design Philosophy.. from.. Automotive Tv.. on.. Vimeo.. Examensarbete; Produktutveckling av framtidens trafiksäkerhetssystem.. bmw gina.. industridesign..

  Original link path: /tag/bmw-gina/
  Open archive

 • Title: Industridesign | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: Industridesign.. Design.. 21.. Vad är industridesign?.. Industriell design.. Arbetet utförs på processer, budskap, varor, tjänster eller miljöer avsedda att tillverkas i serie med hänsyn till såväl estetiska som praktiska, ekologiska, produktions- och marknadsförings-mässiga samt ekonomiska kriterier.. mekanisk konstruktion.. Industriell..

  Original link path: /tag/industridesign/
  Open archive

 • Title: Examensarbete; Produktutveckling av framtidens trafiksäkerhetssystem Produktutveckling trafiksäkerhet – 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: Produktutveckling trafiksäkerhet..

  Original link path: /produktutveckling/examensarbete-produktutveckling-av-framtidens-trafiksakerhetssystem/attachment/binder1/
  Open archive

 • Title: Examensarbete | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: Ett av våra senaste innovationer är riktad mot trafiksäkerhet, närmare bestämt, trafikövningsbanor (halkkörnings banor).. Popstacle är världsunikt, utvecklat och installerat här i Malmö.. Första banan som installerat systemet var Bulltoftabanan i Malmö.. Idag är systemet beprövat och vi har tankarna på exportmarknaden.. Till vårterminen 2011 tänkte vi ta hjälp av några högskoleelever som ska ta del av utvecklingen av konceptet och systemet.. Har du det som krävs? Ansök om att göra examensarbetet hos oss.. Länk till examensarbetet.. Läs mer om Popstacle.. examensarbete.. trafikövningsbanor.. trafiksäkerhetssystem..

  Original link path: /tag/examensarbete/
  Open archive

 • Title: Trafikövningsbanor | 3DO Produktutveckling
  Original link path: /tag/trafikovningsbanor/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Trafiksäkerhetssystem | 3DO Produktutveckling
  Original link path: /tag/trafiksakerhetssystem/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Verkshöjd | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: Verkshöjd.. Feb.. 05.. Vad innebär verkshöjd?.. Juridisk term för ett litterärt eller konstnärligt verk som uppfyller de kvaliteter och egenskaper som gör den till ett verk enligt upphovsrättslagen.. Om produkten har verks-höjd, är den således ett upphovsrättsligt skyddat verk.. betyder i Sverige att något uppnår en nivå av konstnärlighet, och är ett juridiskt begrepp som används inom upphovsrätten för att avgöra när en skapare av ett verk med vissa restriktioner har ensamrätt till detta.. Verkshöjd  ...   inte ska ha kunnat framställas av någon annan, oberoende av den förre.. Verkshöjden inbegriper inte idéerna, motivet eller innehållet i ett verk, utan dess unika form, uttryck och gestaltning.. Ett verk som vem som helst skulle kunna komma på har mycket låg verkshöjd och ger inte de speciella förmåner till skaparen av verket, som ett verk av godkänd verkshöjd ger.. Kan vara nyttigt att kunna om du är en.. produktutvecklare.. konstruktör.. eller.. Varumärke.. Svensk miljöteknik världsledande..

  Original link path: /produktutveckling/verkshojd/
  Open archive

 • Title: Design | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: 04.. Vad är ett Varumärke?.. Beskriver det samlade intrycket av ett företag eller en organisation.. Denna helhet skapar det samlade värdet tillsammans med namn och symbol.. I juridiska sammanhang ett registrerat och därigenom skyddat namn eller kännetecken på vara eller tjänst.. Ett.. är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster.. Varumärken är en typ av immateriell tillgång.. De är ofta skyddade genom ett varumärkesskydd eller helt enkelt genom att varumärket är känt av allmänheten.. Ett varumärke kan bestå av ett ord (även benämnt.. ordmärke.. ), en logotyp (även benämnt.. figurmärke.. ), eller ett koncept som är unikt, exempelvis ett.. ljudmärke.. Varumärken som är mycket väl kända kan ge stora konkurrensfördelar för innehavaren och även ge möjlighet till inkomster utanför den egna reguljära verksamheten genom licensavtal som tillåter användningen av märket för andra företag än innehavaren.. I Sverige registreras varumärken hos Patent- och registreringsverket.. Varumärken med giltighet inom hela EU registreras hos EU:s varumärkesmyndighet, OHIM.. I rättslig mening behövs i Sverige ingen särskild markering för att påvisa att ett namn har status av varumärke.. Utanför Sverige kan registrerade varumärken markeras genom att det åtföljs av symbolen ®, ett inringat R för engelska.. Registered Trade Mark.. , registrerat varumärke.. Oregistrerade varumärken kan markeras med ™, ett upphöjt TM, som är en förkortning för engelska.. Trade Mark.. , varumärke.. Beteckningen ™ används till exempel om registrering har sökts men ännu inte erhållits för ett varumärke, för att markera att något används som ett varumärke och att rättsliga åtgärder kan  ...   är en uppfinning?.. En uppfinning är en teknisk idé.. Tekniska idéer, som kan tillgodogöras industriellt och är nya i förhållande till vad som blivit känt före dagen för registreringsansökan och tillika väsentligen skiljer sig från detta, skyddas enligt patentlagen.. Tjänstedesign.. 02.. Arbetet med att utforma ett tjänstekoncept, dess struktur och särskilt de delar som en användare uppfattar.. Målet är att utformningen ska spegla tjänstens syfte, funktion och profil samt att den är lätt att använda och attraktiv för användare i målgruppen.. Semiotik.. Semiotik inom Produktutveckling.. Läran om tecken och teckensystem.. Hur man tolkar en produkts funktion genom form och symboler.. Inom semiotik finns det åtta grundprinciper:.. Ikon: t.. ex.. ett foto av en person, eller bara en avbildning som ser verklig ut.. Index: en pöl visar exempelvis att det regnade för en stund sedan.. Symbol: en symbol står för något, men liknar ofta inte det den står för.. Symbolen får sitt syfte genom att man kommer överens om ett, ett exempel är trafikljus.. Denotation och konnotation: anledningen till att man skriver dessa tillsammans är att de är ihopkopplade: Denotation är t.. vad vi ser på en gång i en bild.. Konnotation är däremot bildens tolkning, det är samma sak som associationer och bibetydelser.. Metafor: står för något annat, nästan som en symbol.. T.. att pengar är förknippat med ondska.. Metonymi: en bit av något som representerar något annat helt.. Kod: en uppbyggnad av regler och kunskaper.. Koder är det yttre och det inre; t.. kläder och gemenskap inom något.. Page 1 of 6.. 5.. 6..

  Original link path: /category/design/
  Open archive

 • Title: Design | 3DO Produktutveckling
  Original link path: /tag/design-2/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Konstruktion | 3DO Produktutveckling
  Original link path: /tag/konstruktion/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Archived pages: 310