www.archive-se-2012.com » SE » 3 » 3DO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 310 . Archive date: 2012-11.

 • Title: admin | 3DO Produktutveckling - Part 4
  Descriptive info: Mönsterskydd.. Design.. No Responses.. Jan.. 27.. 2010.. Vad är Mönsterskydd?.. Ensamrätt på en särskild form eller utsmyckning av en produkt.. Skyddet kan avse både tvådimensionella och tredimensionella föremål.. Avgörande är att varans yttre form klart anger hur varan ser ut eller kommer att se ut.. Mönsterskydd kräver registrering vid PRV.. Mönsterskyddet omfattar utseendeskydd, men inte en bakomliggande teknisk idé eller funktion.. Skyddet gäller i fem år, och kan förlängas i ytterligare två femårsperioder.. Det finns många ord som har med.. produktutveckling.. mekanisk konstruktion.. och.. design.. att göra.. Denna artikel ingår i vår ordlista över vanligt förekommande ord som ofta kommer upp i samband med produktutveckling, mekanisk konstruktion och design.. Kan vara nyttigt att kunna om du är en..  ...   Vad är Konstindustri.. ?.. Industriell framställning av konstnärliga bruks- eller prydnadsföremål, oftast med väsentlig medverkan av konstnärer under produktionen.. Konsthantverk.. 25.. Vad är Konsthantverk?.. Ett samlingsbegrepp för hantverksmässig framställning av konstnärliga bruks- eller prydnadsföremål.. Skilj.. er sig därigenom från måleri, grafik och skulptur.. Koncept inom Produktutveckling.. 24.. Idéinnehåll eller plan, som innehåller t ex en produkts eller en verksamhets särskilt utmärkande, gemensamma egenskaper.. Koncept kan ses som ett samlingsuttryck för ett företags komplexa erbjudande som innehåller kombinationen av varor, tjänster, beteende.. Koncept.. Interaktionsdesign.. 23.. Vad är Interaktionsdesign?.. Design inriktat på två- och tredimensionella produkter som ska förstås och påverkas av användaren.. Arbetsområdet kan vara både virtuellt och fysiskt.. Page 4 of 8.. Newer Entries.. 4.. 5.. 6.. 7.. 8..

  Original link path: /author/admin/page/4/
  Open archive

 • Title: admin | 3DO Produktutveckling - Part 5
  Descriptive info: Inredningsarkitektur.. 22.. Vad är Inredningsarkitektur?.. Utformning av interiörer och rumsliga miljöer utifrån en användares avsikter.. Industridesign.. 21.. Vad är industridesign?.. Industriell design.. Arbetet utförs på processer, budskap, varor, tjänster eller miljöer avsedda att tillverkas i serie med hänsyn till såväl estetiska som praktiska, ekologiska, produktions- och marknadsförings-mässiga samt ekonomiska kriterier.. mekanisk konstruktion.. industridesign.. Industriell.. Immaterialrätt.. 20.. Ett område av juridiken, som omfattar upphovsrätt, patenträtt och varumärkesrätt.. Till skillnad från sakrätt som skyddar fysisk egendom..  ...   ett idéskydd.. formskydd.. Formgivning.. 17.. Verksamhet att konstnärligt skapa yttre form och dekor på främst bruksföremål och trycksaker.. Form och design.. Vad är form?.. Rumslig gestalt eller figur, anordnad i två eller tre dimensioner.. Inom konstvetenskapen syftar form på organisation av linjer, ytor och volymer.. ”Att något tar form” avser materialisering av t ex idé och tanke.. Mercedes-Benz AMG Fixturen.. A1or på bordet, golvet väggarna.. Vinnova, Forska Väx.. Designföretag.. Form.. Page 5 of 8..

  Original link path: /author/admin/page/5/
  Open archive

 • Title: admin | 3DO Produktutveckling - Part 6
  Descriptive info: Estetik design.. Traditionellt sett läran om skönhet och konst, förnimmelsen och uppfattning av den fysiska gestaltningen.. Estetik.. Ensamrätt inom produktutveckling.. 14.. Förfoga ensam över en produkt.. Det innebär enligt immaterialrättsskyddet att man ensam har rätt till föremålets marknadsföring.. Ensamrätt.. Designtrappan.. 13.. Vad är designtrappan?.. Genom modellen Designtrappan kan ett företags designmognad grupperas utifrån synen på design i fyra olika nivåer.. Ju högre upp på designtrappan, desto mer strategisk betydelse har design.. Läs  ...   eller civilingenjör med specialistkunskaper inom designområdet som ofta gör yrkespersonen lämplig att samarbeta med designer eller upphandla designtjänster.. civilingenjör.. Ingenjör.. Designforskning.. 11.. Utveckla, beskriva, strukturera kunskap om design på akademisknivå, samt värdera designinsatser.. 10.. Vad gör designföretag?.. Fristående företag eller nätverk med gemensamt varumärke, som levererar designkompetenser till producerande företag.. I ett designföretag kan även ingå andra kompetenser än designer för att komplettera eller förstärka designerns insats.. designkompetenser.. varumärke.. Page 6 of 8..

  Original link path: /author/admin/page/6/
  Open archive

 • Title: Produktutveckling | 3DO Produktutveckling - Part 4
  Descriptive info: Semiotik.. Feb.. 01.. Semiotik inom Produktutveckling.. Läran om tecken och teckensystem.. Hur man tolkar en produkts funktion genom form och symboler.. Inom semiotik finns det åtta grundprinciper:.. Ikon: t.. ex.. ett foto av en person, eller bara en avbildning som ser verklig ut.. Index: en pöl visar exempelvis att det regnade för en stund sedan.. Symbol: en symbol står för något, men liknar ofta inte det den står för.. Symbolen får sitt syfte genom att man kommer överens om ett, ett exempel är trafikljus.. Denotation och konnotation: anledningen till att man skriver dessa tillsammans är att de är ihopkopplade: Denotation är t.. vad vi ser på en gång i en bild.. Konnotation är däremot bildens tolkning, det är samma sak som associationer och bibetydelser.. Metafor: står för något annat, nästan som en symbol.. T.. att pengar är förknippat med ondska.. Metonymi: en bit av något som representerar något annat helt.. Kod: en uppbyggnad av regler och kunskaper.. Koder är det yttre och det inre; t.. kläder och gemenskap inom  ...   prototypen av en ny produkt är viktig för att prova funktionerna, studera och uppleva design, material och ytstrukturer i verkligheten.. prototyp.. testmodell.. Produktgrafik.. 30.. Vad är Produktgrafik?.. Grafisk design speciellt anpassad för applicering på fysiska produkter.. Pictogram.. 29.. Vad är Pictogram ?.. Grafiskt tecken i form av en figur eller bild, som ska symbolisera ett ord eller en fras.. Personer som kan vara hjälpta av pictogrammet är personer med stora motoriska svårigheter tillsammans med utvecklingsstörning, som behöver ett alternativt/kompletterande kommunikationssätt.. Varje symbol står för ett ord eller begrepp.. Pictogram kan användas som stöd för kognition, minne,.. och vara ett alternativ till det skrivna språket för den som annars uttrycker sig med tecken.. Pictogrammen kan också användas vid skyltning i offentlig miljö.. Patent.. 28.. Vad är Patent?.. Ett patent är ensamrätten att utnyttja en uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem.. Det innebär att ingen annan får använda uppfinningen yrkesmässigt genom att till exempel tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan patenthavarens tillstånd.. Page 4 of 9.. 9..

  Original link path: /category/produktutveckling/page/4/
  Open archive

 • Title: Produktutveckling | 3DO Produktutveckling - Part 5
  Descriptive info: Page 5 of 9..

  Original link path: /category/produktutveckling/page/5/
  Open archive

 • Title: Produktutveckling | 3DO Produktutveckling - Part 7
  Descriptive info: Designavdelning.. 09.. Designavdelningens uppgift.. Avdelning hos ett varu/tjänste- producerande företag som levererar designkompetenser till andra funktioner inom företaget.. På en designavdelning kan även ingå andra kompetenser än designer för att komplettera eller förstärka designerns insats.. mekanisk konstruktio.. n och.. Design management.. 07.. Att leda en organisation, undersöka och ta fram:.. - Uttryck hos ett företag, en produkt, beteende eller miljöer genom designinsatser.. - Intryck hos användaren och andra genom designinsatser.. - Avtryck bestående resultat,  ...   en vision om att hela samhället ska fungera för alla människor.. I praktiken är Design för Alla ett arbetssätt som innebär att alla produkter, miljöer och tjänster utformas för att fungera för så många människor som möjligt.. Utgångspunkten för en designer eller arkitekt i designprocessen är att vidga målgruppen och se till människors skilda behov i olika situationer i livet, och inte fokusera på särlösningar för vissa grupper, till exempel funktionshindrade.. Page 7 of 9..

  Original link path: /category/produktutveckling/page/7/
  Open archive

 • Title: Produktutveckling | 3DO Produktutveckling - Part 6
  Descriptive info: Page 6 of 9..

  Original link path: /category/produktutveckling/page/6/
  Open archive

 • Title: Mekanisk | 3DO Produktutveckling - Part 4
  Descriptive info: Page 4 of 6..

  Original link path: /tag/mekanisk/page/4/
  Open archive

 • Title: Produktutveckling | 3DO Produktutveckling - Part 4
  Original link path: /tag/produktutveckling/page/4/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Produktutveckling | 3DO Produktutveckling - Part 7
  Descriptive info: Designer.. 08.. Vad är en Designer.. Person (-er) som utför professionell gestaltning i en designprocess av budskap, varor, tjänster, processer eller miljöer.. Designern deltar inte själv i produktionen av produkten.. Design copyright.. 05.. Upphovsrätt, när det gäller brukskonst.. Det finns många ord som har med produktutveckling, mekanisk konstruktion och design att göra.. 04.. Design.. Det finns många definitioner av vad design är.. Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov.. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer..

  Original link path: /tag/produktutveckling/page/7/
  Open archive

 • Title: Tidsinställning Wordpress | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: Tidsinställ dina blogginlägg.. Internetmarknadsföring.. 1 Response.. Mar.. 02.. 2009.. Logiska slutsatser säger att besökare till din blogg kommer in när de har tid att tillbringa farmför datorn.. Det betyder att, ska du öka chasen till att folk tittar in på ett inlägg så skall den publiceras mellan  ...   Klicka på Redigera i Publicera fältet.. Ställ in datum tid då posten skall publiceras.. Klicka på OK och sedan Tidsinställ.. Lansering av en produkt World Wide.. Har du googlat ditt företagsnamn?.. Är du webbutvecklare, produktutvecklare eller marknadsförare?.. Sökoptimering är lätt och livsviktig!.. Då intar vi PR4.. tidsinställning wordpress..

  Original link path: /tag/tidsinstallning-wordpress/
  Open archive

 • Archived pages: 310