www.archive-se-2012.com » SE » 3 » 3DO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 310 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Autodesk Inventor | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: Autodesk Inventor äger!.. No Responses.. Feb.. 25.. 2009.. Under de senaste åren har jag provat på några av marknadens mest omtalade CAD system, underbara program som gör livet lättare.. Tänk bara hur det var förr i tiden med konstruktion på ritbrädan, gjorde man fel då så var det bara att rita om.. Idag har vi CAD, du skapar dina konstruktioner i 3D miljö,  ...   av de användarvänligaste CAD programmen jag har använt är Autodesk Inventor, rekommenderas för alla som vill börja konstruera i 3D.. Inom kort kommer jag förresten skapa en guide för hur man använder Inventor,.. Autodesk Inventor Tutorials.. kommer att finnas tillgängligt för alla som har intresse för 3D konstruktion design.. 3D konstruktion skapad i Inventor.. Possibly Related Posts:.. Dela med dig!.. Autodesk Inventor.. CAD..

  Original link path: /tag/autodesk-inventor/
  Open archive

 • Title: Design | 3DO Produktutveckling - Part 2
  Descriptive info: Prototyp.. Design.. Jan.. 31.. 2010.. Vad är en Prototyp och varför ska man ta fram en sådan?.. Ett första exemplar av en produkt, som tas fram som mall för en produktion.. Kan också vara ett normalmått mot vilket man kontrollerar andra mått.. En prototyp är en testmodell och finns i ett eller ett fåtal exemplar.. Den första fysiska modellen eller prototypen av en ny produkt är viktig för att prova funktionerna, studera och uppleva design, material och ytstrukturer i verkligheten.. Det finns många ord som har med.. produktutveckling.. mekanisk konstruktion.. och.. design.. att göra.. Denna artikel ingår i vår ordlista över vanligt förekommande ord som ofta kommer upp i samband med produktutveckling, mekanisk konstruktion och design.. Kan vara nyttigt att kunna om du är en.. produktutvecklare.. konstruktör.. eller.. Innovatörer inom industridesign produktutveckling.. design.. konstruktion.. prototyp.. testmodell.. Produktgrafik.. 30.. Vad är Produktgrafik?.. Grafisk design speciellt anpassad för applicering på fysiska produkter.. Pictogram.. 29.. Vad är Pictogram ?.. Grafiskt tecken i form av  ...   språket för den som annars uttrycker sig med tecken.. Pictogrammen kan också användas vid skyltning i offentlig miljö.. Patent.. 28.. Vad är Patent?.. Ett patent är ensamrätten att utnyttja en uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem.. Det innebär att ingen annan får använda uppfinningen yrkesmässigt genom att till exempel tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan patenthavarens tillstånd.. Mönsterskydd.. 27.. Vad är Mönsterskydd?.. Ensamrätt på en särskild form eller utsmyckning av en produkt.. Skyddet kan avse både tvådimensionella och tredimensionella föremål.. Avgörande är att varans yttre form klart anger hur varan ser ut eller kommer att se ut.. Mönsterskydd kräver registrering vid PRV.. Mönsterskyddet omfattar utseendeskydd, men inte en bakomliggande teknisk idé eller funktion.. Skyddet gäller i fem år, och kan förlängas i ytterligare två femårsperioder.. Modell.. Modeller inom Produktutveckling.. En kopia, oftast i förminskad skala, av ett föremål.. Kan också vara förebild/mönster i en hantverksmässig eller industriell produktion.. Page 2 of 6.. Newer Entries.. 4.. 5.. 6..

  Original link path: /category/design/page/2/
  Open archive

 • Title: Design | 3DO Produktutveckling - Part 3
  Descriptive info: Konstindustri.. 26.. Vad är Konstindustri.. ?.. Industriell framställning av konstnärliga bruks- eller prydnadsföremål, oftast med väsentlig medverkan av konstnärer under produktionen.. Konsthantverk.. Vad är Konsthantverk?.. Ett samlingsbegrepp för hantverksmässig framställning av konstnärliga bruks- eller prydnadsföremål.. Skilj.. er sig därigenom från måleri, grafik och skulptur.. Koncept inom Produktutveckling.. 24.. Idéinnehåll eller plan, som innehåller t ex en produkts eller en verksamhets särskilt utmärkande, gemensamma egenskaper.. Koncept kan ses som ett samlingsuttryck för ett företags komplexa erbjudande  ...   två- och tredimensionella produkter som ska förstås och påverkas av användaren.. Arbetsområdet kan vara både virtuellt och fysiskt.. Inredningsarkitektur.. 22.. Vad är Inredningsarkitektur?.. Utformning av interiörer och rumsliga miljöer utifrån en användares avsikter.. Industridesign.. 21.. Vad är industridesign?.. Industriell design.. Arbetet utförs på processer, budskap, varor, tjänster eller miljöer avsedda att tillverkas i serie med hänsyn till såväl estetiska som praktiska, ekologiska, produktions- och marknadsförings-mässiga samt ekonomiska kriterier.. mekanisk konstruktion.. industridesign.. Industriell.. Page 3 of 6..

  Original link path: /category/design/page/3/
  Open archive

 • Title: Design | 3DO Produktutveckling - Part 5
  Descriptive info: Designingenjör.. 12.. Vem är en designingenjör?.. Ingenjör eller civilingenjör med specialistkunskaper inom designområdet som ofta gör yrkespersonen lämplig att samarbeta med designer eller upphandla designtjänster.. civilingenjör.. Ingenjör.. Designforskning.. 11.. Utveckla, beskriva, strukturera kunskap om design på akademisknivå, samt värdera designinsatser.. Designavdelning.. 09.. Designavdelningens uppgift.. Avdelning hos ett varu/tjänste- producerande företag som levererar designkompetenser till andra funktioner inom företaget.. På en designavdelning kan även ingå andra kompetenser än designer för att komplettera eller förstärka designerns insats.. mekanisk konstruktio.. n och.. Design management.. 07.. Att leda en organisation, undersöka och ta fram:.. - Uttryck hos ett företag, en produkt, beteende eller miljöer genom designinsatser..  ...   för Alla.. Design för Alla är en vision om att hela samhället ska fungera för alla människor.. I praktiken är Design för Alla ett arbetssätt som innebär att alla produkter, miljöer och tjänster utformas för att fungera för så många människor som möjligt.. Utgångspunkten för en designer eller arkitekt i designprocessen är att vidga målgruppen och se till människors skilda behov i olika situationer i livet, och inte fokusera på särlösningar för vissa grupper, till exempel funktionshindrade.. Design copyright.. 05.. Upphovsrätt, när det gäller brukskonst.. Det finns många ord som har med produktutveckling, mekanisk konstruktion och design att göra.. Page 5 of 6..

  Original link path: /category/design/page/5/
  Open archive

 • Title: Design | 3DO Produktutveckling - Part 6
  Descriptive info: 04.. Design.. Det finns många definitioner av vad design är.. Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens behov.. Design tillämpas för utveckling av varor, tjänster, processer, budskap och miljöer.. Bruksföremål.. 03.. Föremål som är avsedda att  ...   02.. Brukskonst är formgivna nyttoföremål, främst inom områdena hemslöjd, hantverk, konsthantverk, konstindustri eller industriell design, som upphovsrättsligt kan skyddas under gruppen konstnärliga verk.. Bruksmönsterskydd finns i de flesta EU-länder, dock ännu inte i Sverige.. hantverk.. industriell design.. och.. Artefakt.. 01.. Artefakt kommer från latinets ord för konstgjord.. Föremål skapade av människohand.. Page 6 of 6..

  Original link path: /category/design/page/6/
  Open archive

 • Title: Design | 3DO Produktutveckling - Part 5
  Descriptive info: Designtrappan.. 13.. Vad är designtrappan?.. Genom modellen Designtrappan kan ett företags designmognad grupperas utifrån synen på design i fyra olika nivåer.. Ju högre upp på designtrappan, desto mer strategisk betydelse har design.. Läs mer om designtrappan under Om SVID/Vad design är/Designtrappan.. designtrappan.. Designföretag.. 10.. Vad gör designföretag?.. Fristående företag eller nätverk med gemensamt varumärke, som  ...   kompetenser än designer för att komplettera eller förstärka designerns insats.. Mercedes-Benz AMG Fixturen.. A1or på bordet, golvet väggarna.. Vinnova, Forska Väx.. Form och design.. designkompetenser.. varumärke.. Designer.. 08.. Vad är en Designer.. Person (-er) som utför professionell gestaltning i en designprocess av budskap, varor, tjänster, processer eller miljöer.. Designern deltar inte själv i produktionen av produkten..

  Original link path: /tag/design-2/page/5/
  Open archive

 • Title: Design | 3DO Produktutveckling - Part 6
  Original link path: /tag/design-2/page/6/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Konstruktion | 3DO Produktutveckling - Part 5
  Original link path: /tag/konstruktion/page/5/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Konstruktion | 3DO Produktutveckling - Part 6
  Original link path: /tag/konstruktion/page/6/
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: Produktutvecklare | 3DO Produktutveckling - Part 2
  Descriptive info: Semiotik.. Semiotik inom Produktutveckling.. Läran om tecken och teckensystem.. Hur man tolkar en produkts funktion genom form och symboler.. Inom semiotik finns det åtta grundprinciper:.. Ikon: t.. ex.. ett foto av en person, eller bara en avbildning som ser verklig ut.. Index: en pöl visar exempelvis att det regnade för en stund sedan.. Symbol: en symbol står för något, men liknar ofta inte det den står för.. Symbolen får sitt syfte genom att man kommer överens om ett,  ...   de är ihopkopplade: Denotation är t.. vad vi ser på en gång i en bild.. Konnotation är däremot bildens tolkning, det är samma sak som associationer och bibetydelser.. Metafor: står för något annat, nästan som en symbol.. T.. att pengar är förknippat med ondska.. Metonymi: en bit av något som representerar något annat helt.. Kod: en uppbyggnad av regler och kunskaper.. Koder är det yttre och det inre; t.. kläder och gemenskap inom något.. Page 2 of 3..

  Original link path: /tag/produktutvecklare/page/2/
  Open archive

 • Title: Produktutvecklare | 3DO Produktutveckling - Part 3
  Descriptive info: Är du webbutvecklare, produktutvecklare eller marknadsförare?.. Internetmarknadsföring.. 1 Response.. Apr.. Hej Sam, trevlig blogg! Väldigt intresseväckande, men du, jag tänkte bara fråga.. Vad jobbar du med egentligen? Ingenjör, marknadsförare eller webbutvecklare?.. Hälsningar!.. Martina Nilsson.. Mycket intressant fråga Martina, tack för meddelandet och hoppas du tycker att det är okey att svara på frågan här istället för att skicka ett e-mail tillbaka.. Jo, jag är en ganska rastlös människa i grunden.. Tycker att det är väldigt roligt att skapa nya saker, och utveckla nya projekt vore sig online eller riktig produktutveckling.. Har lite svårt att hålla på med en enda  ...   har sina för- och nackdelar!.. Just idag jobbar jag i projektform som utvecklare åt ett tekniskt företag i Malmö, väldigt roligt och omväxlande arbete där jag har fria händer att komma på nya förslag och utveckla dessa.. Många konstruktion och produktutvecklings uppdrag! Har samtidigt hand om deras internetmarknadsföring, SEO och webbutveckling.. På fritiden utvecklar jag.. 3DO.. se.. som mitt eget privata varumärke, här berättar jag helt enkelt om vad jag tycker är intressant och pushar folk att vilja utvecklas och utveckla sina verksamheter genom bland annat internetmarknadsföring och webbutveckling.. Bästa hälsningar!.. / Sam.. marknadsförare.. webbutvecklare.. Page 3 of 3..

  Original link path: /tag/produktutvecklare/page/3/
  Open archive





 • Archived pages: 310