www.archive-se-2012.com » SE » 3 » 3DO

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 310 . Archive date: 2012-11.

 • Title: Produktutveckling | 3DO Produktutveckling - Part 2
  Descriptive info: Produktutveckling del 2 – Förstudie EU Stöd.. No Responses.. Nov.. 05.. 2010.. Du har skapat en.. affärsidé.. du vet på ett ungefär vad du ska utveckla, vilka funktioner och kanske design din produkt kommer att ha.. Vart vänder du dig då ?.. Du kan kanske inte tekniken för att genomföra och utveckla din produkt, eller saknar kunskap om en viss del.. Det brukar vara så, kan man tillräkligt om mekanik så saknar man kunskap i material, eller programmering eller el.. Då kan det vara värt att köpa en förstudie av en konsult/företag som sysslar med området du saknar kunskap om.. I en förstudie brukar företaget/konsulten forska om det du begär är möjligt att tillverka eller utveckla.. Vilka medel behöver du, hur lång tid kan det ta och hur mycket kan det kosta.. Det är en utvecklingsprocess som kan vara avancerat eller mindre avancerad, detta beror helt och hållet på dina krav och vilka områden du vill ha reda på.. Finansiering av förstudie.. ALMI.. Det går att finansiera en del av förstudien med statliga medel.. IK2 har en gräns på 15000 kr som bidrag som du kan använda dig av vid förstudien.. Det finns inget krav om återlämning av detta bidraget, men många vars produkter slår igenom väljer att stödja Almis verksamhet genom att lämna tillbaka det senare.. EU-Stöd.. Det finns många typer av EU stöd som du kan ansöka om, och olika utformningar , beroende på vart du befinner dig och vilken typ av produkt du vill utveckla.. Ett tips är att läsa mer om detta i.. EU stöd boken.. Efter förstudien kommer du att veta om din produkt kan utvecklas och tillverkas eller ej.. Kan den det så går du vidare med affärsplan, kalkyler, hitta investerare och tillverkare.. Mer om dessa ämnen kommer snart!.. Possibly Related Posts:.. Innovatörer inom industridesign produktutveckling.. Dela med dig!.. affärside.. eu stöd.. förstudie.. konsult.. Jag säger satsa på FoU.. Marknad.. Apr.. 09.. Det är verkligen beklagande att vi har tappat första platsen bland högteknologiska länder, tappat eller på väg att tappa, skillnaden är inte stor.. Jag läser.. Nytekniks artikel.. och tycker att det de stora företagen gör är helt fel!.. Satsa på FoU, satsa på produktutveckling!.. Ja, det är kris, vi har förstått det.. Det handlar om överlevnad i största mån, men då börjar jag tänka på VAD är överlevnad och till vilket pris? Sverige har alltid funnits bland de stora innovationsländerna inom teknisk utveckling, lämnar vi denna position nu så kommer vi aldrig att komma tillbaka! För vad har vi att erbjuda världsekonomin i det långa loppet om inte vår kärnkompetens?.. Vi har ingen olja eller naturgas!.. Sverige är på väg att bli, eller redan är ett tjänsteland.. Vi är kompetenta  ...   mekanisk konstruktion och design.. Kan vara nyttigt att kunna om du är en.. produktutvecklare.. konstruktör.. eller.. design.. konstruktion.. Varumärke.. 04.. Vad är ett Varumärke?.. Beskriver det samlade intrycket av ett företag eller en organisation.. Denna helhet skapar det samlade värdet tillsammans med namn och symbol.. I juridiska sammanhang ett registrerat och därigenom skyddat namn eller kännetecken på vara eller tjänst.. Ett.. varumärke.. är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster.. Varumärken är en typ av immateriell tillgång.. De är ofta skyddade genom ett varumärkesskydd eller helt enkelt genom att varumärket är känt av allmänheten.. Ett varumärke kan bestå av ett ord (även benämnt.. ordmärke.. ), en logotyp (även benämnt.. figurmärke.. ), eller ett koncept som är unikt, exempelvis ett.. ljudmärke.. Varumärken som är mycket väl kända kan ge stora konkurrensfördelar för innehavaren och även ge möjlighet till inkomster utanför den egna reguljära verksamheten genom licensavtal som tillåter användningen av märket för andra företag än innehavaren.. I Sverige registreras varumärken hos Patent- och registreringsverket.. Varumärken med giltighet inom hela EU registreras hos EU:s varumärkesmyndighet, OHIM.. I rättslig mening behövs i Sverige ingen särskild markering för att påvisa att ett namn har status av varumärke.. Utanför Sverige kan registrerade varumärken markeras genom att det åtföljs av symbolen ®, ett inringat R för engelska.. Registered Trade Mark.. , registrerat varumärke.. Oregistrerade varumärken kan markeras med ™, ett upphöjt TM, som är en förkortning för engelska.. Trade Mark.. , varumärke.. Beteckningen ™ används till exempel om registrering har sökts men ännu inte erhållits för ett varumärke, för att markera att något används som ett varumärke och att rättsliga åtgärder kan vidtas om någon anses använda märket på ett otillbörligt sätt.. Symbolen ® kan utan betänkligheter användas på varor i det land där varumärket registrerats, samt inom EU för det fall man skyddat varumärket i något medlemsland.. (Det anses innebära ett handelshinder och därmed strida mot artikel 30 i EEG-fördraget om man skulle behöva upprätta särskilda försäljningskanaler för olika länder inom EU, se till exempel EG-domstolens dom i mål C-238/89 Pall, Rec, 1990, punkt 13.. ).. Upphovsrätt.. 03.. Glöm inte upphovsrätten när du utvecklar nya produkter.. Laglig ensamrätt att bestämma över användningen av ett verk eller alster.. Upphovsrätten regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.. Upphovsrätten innebär att upphovsmannen kan få ekonomisk ersättning samt ska omnämnas i samband med användningen av verket.. Uppfinning.. Vad är en uppfinning?.. En uppfinning är en teknisk idé.. Tekniska idéer, som kan tillgodogöras industriellt och är nya i förhållande till vad som blivit känt före dagen för registreringsansökan och tillika väsentligen skiljer sig från detta, skyddas enligt patentlagen.. Page 2 of 9.. Newer Entries.. 4.. 8.. 9..

  Original link path: /tag/produktutveckling/page/2/
  Open archive

 • Title: Produktutveckling | 3DO Produktutveckling - Part 3
  Descriptive info: Tjänstedesign.. 02.. Arbetet med att utforma ett tjänstekoncept, dess struktur och särskilt de delar som en användare uppfattar.. Målet är att utformningen ska spegla tjänstens syfte, funktion och profil samt att den är lätt att använda och attraktiv för användare i målgruppen.. Semiotik.. 01.. Semiotik inom Produktutveckling.. Läran om tecken och teckensystem.. Hur man tolkar en produkts funktion genom form och symboler.. Inom semiotik finns det åtta grundprinciper:.. Ikon: t.. ex.. ett foto av en person, eller bara en avbildning som ser verklig ut.. Index: en pöl visar exempelvis att det regnade för en stund sedan.. Symbol: en symbol står för något, men liknar ofta inte det den står för.. Symbolen får sitt syfte genom att man kommer överens om ett, ett exempel är trafikljus.. Denotation och konnotation: anledningen till att man skriver dessa tillsammans är att de är ihopkopplade: Denotation är t.. vad vi ser på en gång i en bild.. Konnotation är däremot bildens tolkning, det är samma sak som associationer och bibetydelser.. Metafor: står för något annat, nästan som en symbol.. T.. att pengar är förknippat med ondska.. Metonymi: en bit av något som  ...   En prototyp är en testmodell och finns i ett eller ett fåtal exemplar.. Den första fysiska modellen eller prototypen av en ny produkt är viktig för att prova funktionerna, studera och uppleva design, material och ytstrukturer i verkligheten.. prototyp.. testmodell.. Produktgrafik.. 30.. Vad är Produktgrafik?.. Grafisk design speciellt anpassad för applicering på fysiska produkter.. Pictogram.. 29.. Vad är Pictogram ?.. Grafiskt tecken i form av en figur eller bild, som ska symbolisera ett ord eller en fras.. Personer som kan vara hjälpta av pictogrammet är personer med stora motoriska svårigheter tillsammans med utvecklingsstörning, som behöver ett alternativt/kompletterande kommunikationssätt.. Varje symbol står för ett ord eller begrepp.. Pictogram kan användas som stöd för kognition, minne,.. och vara ett alternativ till det skrivna språket för den som annars uttrycker sig med tecken.. Pictogrammen kan också användas vid skyltning i offentlig miljö.. Patent.. 28.. Vad är Patent?.. Ett patent är ensamrätten att utnyttja en uppfinning, det vill säga en teknisk lösning på ett problem.. Det innebär att ingen annan får använda uppfinningen yrkesmässigt genom att till exempel tillverka, sälja eller importera uppfinningen utan patenthavarens tillstånd.. Page 3 of 9.. 5..

  Original link path: /tag/produktutveckling/page/3/
  Open archive

 • Title: Produktutveckling | 3DO Produktutveckling - Part 8
  Descriptive info: Bruksföremål.. Föremål som är avsedda att användas (för dagligt bruk).. = Nyttoföremål.. Det finns många ord som har med produktutveckling, mekanisk konstruktion och design att göra.. Brukskonst.. Brukskonst är formgivna nyttoföremål, främst inom områdena hemslöjd, hantverk, konsthantverk, konstindustri eller industriell design, som upphovsrättsligt kan skyddas under gruppen konstnärliga verk.. Bruksmönsterskydd finns i de flesta EU-länder, dock ännu inte i Sverige.. hantverk.. industriell design.. och.. Artefakt.. Artefakt kommer från latinets ord för konstgjord.. Föremål skapade av människohand.. 1 Response.. 21.. 2009.. Häromdagen var jag på besök hos ett av de större företagen i Skåne, de hade ett uppdrag som de ville ha offert på.. Intresset och sättet för mottagningen talade om att de var seriösa och det kändes bra.. De hade i och för sig en egen avdelning för just denna typ av uppdrag men av olika anledningar ville de få kontakt med andra produktutvecklare för att skapa ett långvarigt samarbete, och det är ju ett bra motiv.. Störst kan också vara snålast.. Efter mötet var det massa idéer som dök fram, olika sätt att lösa problemet.. Det var spännande och en och annan riktigt bra lösning kom fram.. De skulle spara resurser och inte minst tid! Ett av kraven var att det skulle lämnas skisser och idéer så de vet om de skulle gå vidare med lösningen eller inte.. Av tillfälle fick jag kontakt med ett annat företag dagen efter, de jobbade som konsulter och gissa vad? De hade varit på samma företag, fått samma rundvisning och skulle komma på idéer och räkna på samma offert.. Gratis idéer!.. Budskapet var tydligt då.. ; Vår utvecklingsavdelning kommer inte på några bra lösningar! Genom att begära offerter från andra får de idén serverad,.. gratis produktutveckling helt enkelt!.. Det är tyvärr ett vanligt förekommande problem i min bransch, du  ...   ska hamna på första söksidan;.. Satsa på en webbsidans titel/domänen.. Vill du t ex synas på sökordet Tekniskutveckling , ha med det i sidans titel.. Det har jag gjort med Produktutveckling när jag kallade sidan 3DO Produktutveckling.. Vilka ord söker dina kunder efter?.. Googles egen sökordsstatistik finns tillgänglig.. här.. , skriv in dina sökord och se hur många sökningar görs med orden varje månad.. Genom att satsa på rätt nyckelord eller ord som har flest sökningar i dina sidor kommer du att få flera besökare.. Sidans titel, beskrivning artikeln rubrik betyder allt.. Varje artikel skall ha en egen sida med en titel så klart.. Man ska ha en meta-beskrivning som berättar om vad artikeln handlar om och innehålla samma nyckelord som titeln.. Inne i artikeln skall det finnas en rubrik som har H1 tag, som åter igen har samma nyckelord eller sökord.. Gör du detta med jämna mellanrum så kommer du att få högre position på sökresultaten.. Så gör jag med ordet Produktutveckling.. Lycka till med din webbutveckling, och hör av dig om du behöver hjälp!.. Vilken process! SEO företag vill att du ska tro att det de gör är så komplext!.. Lansering av en produkt World Wide.. Har du googlat ditt företagsnamn?.. Är du webbutvecklare, produktutvecklare eller marknadsförare?.. Då intar vi PR4.. Google kan inte hantera Duplicated Content!.. seo.. sökoptimering.. webbutveckling.. Audi RS5, Citytunneln och nya webbprojekt!.. Under utveckling.. Mar.. Det har varit en väldigt hektisk vecka, med en medelarbetstid på ca 10 timmar per dag och två stora produktutveckling projekt.. Den ena gick ut på att konstruera en detalj i utvecklingskedjan till Audi RS5.. Och den andra ingår i ett väldigt intressant projekt inom den nya Citytunneln i Malmö.. Mer får jag tyvärr inte berätta.. Audi RS5.. Citytunneln.. webbprojekt.. Page 8 of 9.. 6.. 7..

  Original link path: /tag/produktutveckling/page/8/
  Open archive

 • Title: Produktutveckling | 3DO Produktutveckling - Part 9
  Descriptive info: Sidans titel betyder allt för din SEO.. 06.. För ett tag sedan ändrade jag min sidas huvud från 3DO Produktutveckling till endast 3DO, ändrade dock inte i beskrivningen, meta taggarna eller titeln.. Resultatet av denna ändring blev dock förödande för min sökposition för ordet “produktutveckling”.. Och det är ordet jag vill i huvudsak synas på.. 3Do.. se är en ung sida, väldigt ung måste jag säga, har varit online i mindre än 2 månader.. Så jag förväntar inte att inta första positionen på “produktutveckling” direkt, men med rätt strategi och sökmotorsoptimering kommer jag dock att lyckas.. En vecka sen ändrade jag tillbaka sidhuvudet.. Och nu ligger jag på 3e sidan  ...   som gör livet lättare.. Tänk bara hur det var förr i tiden med konstruktion på ritbrädan, gjorde man fel då så var det bara att rita om.. Idag har vi CAD, du skapar dina konstruktioner i 3D miljö, och därefter dina ritningar.. Idag ingår detta i vardagen inom produktutveckling.. Ett av de användarvänligaste CAD programmen jag har använt är Autodesk Inventor, rekommenderas för alla som vill börja konstruera i 3D.. Inom kort kommer jag förresten skapa en guide för hur man använder Inventor,.. Autodesk Inventor Tutorials.. kommer att finnas tillgängligt för alla som har intresse för 3D konstruktion design.. 3D konstruktion skapad i Inventor.. Autodesk Inventor.. CAD.. Page 9 of 9..

  Original link path: /tag/produktutveckling/page/9/
  Open archive

 • Title: Är du webbutvecklare, produktutvecklare eller marknadsförare? | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: Add comments.. 22.. Hej Sam, trevlig blogg! Väldigt intresseväckande, men du, jag tänkte bara fråga.. Vad jobbar du med egentligen? Ingenjör, marknadsförare eller webbutvecklare?.. Hälsningar!.. Martina Nilsson.. Mycket intressant fråga Martina, tack för meddelandet och hoppas du tycker att det är okey att svara på frågan här istället för att skicka ett e-mail tillbaka.. Jo, jag är en ganska rastlös människa i grunden.. Tycker att det är väldigt roligt att skapa nya saker, och utveckla nya projekt vore sig online eller riktig produktutveckling.. Har lite svårt att hålla på med en enda uppgift en längre period, känner helt enkelt att jag måste ta mig an nya utmaningar hela tiden.. Den rastlösa naturen har sina för- och nackdelar!.. Just idag jobbar jag i projektform som utvecklare åt ett tekniskt  ...   privata varumärke, här berättar jag helt enkelt om vad jag tycker är intressant och pushar folk att vilja utvecklas och utveckla sina verksamheter genom bland annat internetmarknadsföring och webbutveckling.. Bästa hälsningar!.. / Sam.. marknadsförare.. webbutvecklare.. One Response to Är du webbutvecklare, produktutvecklare eller marknadsförare?.. Martina.. says:.. 24/04/2009 at 7:40.. Visst får du svara här! Du verkar ha många järn i elden, jag känner igen mig faktiskt.. Själv jobbar jag inom marknadsföring, också i projektform! Roligare då för varje kund kräver en egen unik lösning.. Hälsningar,.. Leave a Reply.. Cancel reply.. Name.. (required).. E-mail.. URI.. Your Comment.. You may use these.. HTML.. tags and attributes:.. a href= title= abbr title= acronym title= b blockquote cite= cite code del datetime= em i q cite= strike strong.. E-mail, Telefon eller möte?..

  Original link path: /internetmarknadsforing/ar-du-webbutvecklare-produktutvecklare-eller-marknadsforare/comment-page-1/
  Open archive

 • Title: E-mail, Telefon eller möte? | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: Personligt.. Jun.. Det finns otroligt många kreativa personer där ute som försöker att komma någon vart med sina kunskaper, men få lyckas.. Några är väldigt duktiga på det de gör, men kan praktiskt taget inget om andra ämnen.. Hur bemöter du dina kunder, hur skapar du dina kontakter eller bygger ditt nätverk?.. Jag påstår inte att jag kan.. Jag har just börjat lära mig.. Av det jag har lärt mig på sistone så kan jag säga att e-mail internet är inte det exemplariska kommunikationsmedlet.. Inte för mig i alla fall när jag ska försöka sälja eller köpa.. Från och med idag blir det telefonkontakt som gäller.. Varför?.. Du  ...   Hur många gånger har du skickat e-mail med.. flera.. frågor men endast fått svar på en!.. Du kan läsa av personen på andra sidan luren.. Vem är det egentligen, vad tycker han/hon om ert samtalsämne.. Det finns mycket som man kan gömma bakom bokstäverna som inte kan gömmas i tonläget och val av ord utryck.. Det ultimata är ändå att försöka få till ett möte.. Då avslöjar kroppsspråket det mesta om personen framför dig.. Satsa på dina styrkor istället för att förbättra dina svagheter.. Innan du presenterar din idé för affärsänglar riskkapitalister.. Frukostmöte på Midzone.. Vågar du utveckla dina idéer?.. Syftet är drivkraften.. Varva ner en tänkvärd historia..

  Original link path: /inspiration/e-mail-telefon-eller-mote/
  Open archive

 • Title: Lansering av en produkt World Wide | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: Igår fick jag ett väldigt intressant uppdrag, ett sådant uppdrag som passar mig väldigt bra just nu.. För att berätta kort vad det hela går ut på; ett företag står inför en nylansering av en produkt World Wide och behöver hjälp med allt som har med lanseringen att göra.. Den största marknadsföringskanalen de tänkte använda sig av är webben.. Mitt upplägg blev;.. Ny hemsida (design, innehåll CMS system).. Där delar av produkten kan testas av besökarna  ...   som ni kommer säkert att se online lite här och där.. ).. Traditionell marknadsföringsmaterial (broschyrer, trycksaker mm).. Varför förutspår jag en global framgång för denna produkten;.. Det finns riktigt tunga referenser som använder produkten idag, detta kommer vi att skylta med så mycket det går.. Det är lätt att komma igång med, man förstår budskapet och fördelarna direkt.. Kundsegmentet är känt, man vet vem kunderna är, vilka behov de har och hur man ska bearbeta de.. webbsida..

  Original link path: /internetmarknadsforing/lansering-av-en-produkt-world-wide/
  Open archive

 • Title: Har du googlat ditt företagsnamn? | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: Aug.. Alla vet hur mycket Internet påverkar oss.. Själv googlar jag när jag vill ha info om en viss vara, person eller företag.. Detta gör jag för att se vilka åsikter andra personer har om mitt sökämne.. Detta är väldigt viktigt, för så som jag gör, gör många andra.. Ska jag anlita tex webbyrån XX för att hjälpa mig med webbproduktion så vill jag gärna bilda en uppfattning.. redan innan jag tar kontakt.. Jag söker efter info på nätet, om företaget och om chefen, säljaren eller personen jag har kontakt med.. Prova själv, googla  ...   en uppfattning genom informationen du hittar på nätet.. Hur hade du uppfattat dig själv och ditt företag?.. Gör ändringar förbättringar hela tiden, det är just denna metoden jag använder mig vid Internetmarkandsföring.. Jag försäkrar mig helt enkelt om att första söksidan innehåller endast sökresultat som är fördelaktiga för mig, produkten eller företaget jag vill promota.. Hur intar man de första tio sökresultaten?.. Detta får jag skriva om i nästa artikel!.. Mercedes-Benz AMG Fixturen.. A1or på bordet, golvet väggarna.. Vinnova, Forska Väx.. företagsnamn.. webbproduktion.. webbyrå.. Lär dig att hantera kritik.. Underbar re-design av 3DO Produkutveckling..

  Original link path: /nyheter/har-du-googlat-ditt-foretagsnamn/
  Open archive

 • Title: Sökoptimering är lätt och livsviktig! | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: 3 Responses to Sökoptimering är lätt och livsviktig!.. Martin Lund.. 17/04/2009 at 12:20.. Mycket intressant artikel, var förresten trevligt att ses på mässan senast!.. Jo du verkar va lyckats bra med din SEO på produktutveckling, har förresten tänkt på att starta en företagsblogg.. Något du kan hjälpa med eller finns det någon du kan rekommendera?.. Martin.. 17/04/2009 at  ...   En företagsblogg är definitivt ett bra sätt att hålla kontakten med kunder och stärka sitt varumärke genom internetmarknadsföring.. Har tyvärr fullt upp just nu med många parallella projekt, annars hade jag hjälpt till själv, men kan rekommendera en duktig webbdesigner.. Vi hörs!.. Antonio Riveras.. 20/04/2009 at 10:01.. Trevlig läsning, hoppas att du fortsätter klättra på sökordet!.. Lycka till!..

  Original link path: /internetmarknadsforing/sokoptimering-ar-livsviktig-med-inte-svart/
  Open archive

 • Title: Då intar vi PR4 | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: Men jämna mellanrum uppdaterar Google deras PR (PageRank), och 3DO Produktutveckling gjorde ett stort hopp denna veckan.. Från PR 0 till PR 4!.. Vad är Page Rank?.. Pagerank.. Man kan diskutera hur PageRank fungerar länge, men en enkel förklaring kan vara att Google sätter ett värde på din sida.. Detta genom inlänkningar, utlänkningar, båda interna och externa.. Det är deras sätt att veta om din sida är relevant.. Har du en hög PR så söker Google igenom din sida oftare och rankar den högre upp i deras sökresultet.. Jag vet att strukturen på sidan är viktig, texten, innehållet och in/utlänkningar därför har jag arbetet på ett struktuerat sätt och lagt upp en strategi och mål för min internetmarknadsföring för 3DO.. se, härligt att se resultetet  ...   13:07.. Honestly, I had a strategy.. A simple and logical way of structuring my internal links.. Write in the way Googlebot wants to read.. SEO your page.. 1) Page Title, 2) Article Title 3) Text.. Internal/External links have a lot to do with your PageRank.. Get them straight and you will notice the different.. Get links from related sites, if your site is about Cars, get links from other sites about Cars.. DON T get many links without any worth, you will damage your PR then.. That’s my personal strategy, and that’s how I got from PR 0 to PR 4 in 2 months.. Many ppl in the SEO world my disagree, but thats how I did it, nothing less and nothing more =) Good luck!..

  Original link path: /nyheter/da-intar-vi-pr4/
  Open archive

 • Title: Google kan inte hantera Duplicated Content! | 3DO Produktutveckling
  Descriptive info: 26.. Jag vet vad du har hört, och NEJ, i praktiken kan Google inte filtrera bort Duplicated Content lika bra som de påstår.. >Vad är Duplicated Content?.. Duplicated Content- (eller Duplicerad Innehåll)-filtret är ett sätt för Google att känna igen sidor som har kopierat innehåll från varandra.. På det sättet så påstår de kunna sortera bort sidor med samma innehåll bort från sina sökresultat.. Varför kan Google inte hantera Duplicated Content?.. Helt enkelt för att Internet är byggt mer eller mindre på samma innehåll, tänk bara på sidor som säljer böcker, sidor som säljer filmer mm.. Alla har samma innehåll, och förr eller senare kommer att ha  ...   använda detta till min fördel?.. Sökmotorsoptimeringsföretagen erbjuder länkpaket , till en kostnad av 15000kr/år och så klart beroende vilken verksamhet och omsättning ditt företag har så kan priset bli ±10 000.. Det kanske märks att jag inte tycker om dessa SEO-företag, för att deras metoder är otroligt fula.. De skapar alltså sidor, kopierar innehåll från andra sidor, och gör det under en lång period.. Sidan PR (Page Rank) ökar då i värde, och då erbjuder de länkar från dessa sidor.. Vad hindrar mig från att göra det samma? Skapa en egen armé av sidor inlänkningar?.. Obesvarad fråga än så länge.. Duplicated Content.. ful SEO.. seo trix.. Internet marknadsföring..

  Original link path: /internetmarknadsforing/google-kan-inte-hantera-duplicated-content/
  Open archive

 • Archived pages: 310